دعا و اعمال شب و روز اول ماه رمضان

دعا و اعمال شب و روز اول ماه رمضان

گروه فرهنگی دارانیوز:ماه رمضان ماه رحمت و غفران الهی آشکار شد و و زمین و زمینیان را غرق در نور و عطر عبودیت و بندگی کرد. حوزه نیوز به همین مناسبت بخشی از اعمال نخستین شب ماه مبارک  رمضان را برای بهره مندی… در آن چند عمل مستحب است: 1- استهلال؛ یعنى جستجوى هلال ماه