بوسه رهبرانقلاب بر چادر مادر شهید فتنه

بوسه رهبرانقلاب بر چادر مادر شهید فتنه

دارانیوز:مقام معظم رهبری فرمودند: «دخترم فرزند شما در دانشگاه اصلی قبول شد و مقام خیلی بالایی نزد خداوند دارد، شهید شما در راه بصیرت مردم و حفظ نظام اسلامی به شهادت رسید و بدانید مقام این شهید حتی از برخی شهدای جنگ تحمیلی نیز بالاتر است.»