کشف جسد از رودخانه ارس
فرماندهی مرزبانی جلفا ;

کشف جسد از رودخانه ارس

فرماندهی مرزبانی جلفا از کشف جسد مرد حدود ۴۰ ساله در رودخانه آراز خبر داد.