کاهش ۳۳ درصدی تصادفات فوتی در آذربایجان شرقی 
/آمادگی کامل پلیس در روز طبیعت

کاهش ۳۳ درصدی تصادفات فوتی در آذربایجان شرقی 

جانشين فرماندهي انتظامي استان از آمادگی پلیس در روز طبیعت خبر داد و گفت: خوشبختانه با اقداماتي که توسط همکاران در سطح استان صورت گرفته، شاهد کاهش 33 درصدي تصادفات فوتي در اين ايام هستيم.