جان دادن زن فقیر به خاطر نداشتن هزینه های زایمان

جان دادن زن فقیر به خاطر نداشتن هزینه های زایمان

به گزارش داراخبر؛ بیمارستانی در شهرستان سلماس از توابع استان آذربایجان غربی،یک زن حامله که به تشخیص دکتر باید با عمل جراحی فرزند خود را به دنیا می آورد به خاطر نداشتن هزینه های عمل مجبور به زایمان طبیعی شده و جان خود را از دست داد. همسر این زن حامله به اسم “ولی” یک