دارو زباله نیست/لزوم تدوین شیوه نامه اجرایی جهت امحاء و مدیریت پسماند دارویی و شیمیایی در تبریز
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز:

دارو زباله نیست/لزوم تدوین شیوه نامه اجرایی جهت امحاء و مدیریت پسماند دارویی و شیمیایی در تبریز

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز با اشاره به اهمیت جمع آوری زباله‌های تفکیک شده و به خصوص زباله‌های عفونی و دارویی، گفت: دارو زباله نیست.