طرح های هادی آذربایجان شرقی با رویکرد توسعه گردشگري روستایی اجرا می شود

طرح های هادی آذربایجان شرقی با رویکرد توسعه گردشگري روستایی اجرا می شود

به گزارش دارانیوز:قربان محمدي یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت های مختلف روستاهاي تاريخي استان مانند روستای زنوزق شهرستان مرند گفت: بهبود كيفيت كالبدي سكونتگاههاي روستايي با اجراي طرح هادي يكي ازمهمترين واصلي ترين اهداف بنياد مسكن استان است که برای توسعه و گسترش گردشگري روستایی انجام می شود. وی در ادامه