با سوادان انتقاد کردند، به دادگاه فراخوانده شدند!

با سوادان انتقاد کردند، به دادگاه فراخوانده شدند!

به گزارش دارانیوز، شامگاه دو شنبه 12 خرداد دکتر سعید زیباکلام،  ​استاد دانشگاه و ​ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در پی انتقادات از ​سیاست خارجی ​دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای به داد  ​سرای عمومی و انقلاب تهران احضار و تهدید به جلب شد. شکایت از یک استاد دانشگاه به علت بیان توضیحاتی