آیا خواست واقعی مردم برای دولتمردان مشخص شده است؟

آیا خواست واقعی مردم برای دولتمردان مشخص شده است؟

به گزارش دارانیوز، به نقل از ایران روشن شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در گرما گرم انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ توانست اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد. وی در گفته های خود چنین عنوان کرد که در دولت خود از همه نیروهای شایسته ازهر طیف و گرایشی استفاده خواهد کرد،اما آنچه شاهدش بودیم متفاوت از