مدیران به ساماندهی امور جوانان توجه بیشتری داشته باشند

مدیران به ساماندهی امور جوانان توجه بیشتری داشته باشند

به گزارش داراخبر، اصغر پور معاون فرماندار ویژه مرند در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان مرند با بیان اینکه دشمنان نظام در تلاش برای به انحراف کشاندن جوانان هستند گفت : ما باید برای اوقات و فراغت جوانان برنامه ریزی کرده و اجازه ندهیم تا بیگانگان بر جوانان ما مسلط شوند چرا که