منطقه آزاد ارس”حلال” شد

منطقه آزاد ارس”حلال” شد

به گزارش دارانیوز:بهرام سرمست، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس در گفت و گو یی با اشاره به این خبر در ادامه توضیح داد: در راستای بسترسازی برای ایجاد فرهنگ استفاده از محصولات حلال و اقدامات موسسه بین المللی حلال جهانی در این ارتباط طی تفاهم نامه ای این منطقه به عنوان اولین