هزینه‌های سفرهای خارجی اعضای شورای تبریز را شورا پرداخت می‌کند

هزینه‌های سفرهای خارجی اعضای شورای تبریز را شورا پرداخت می‌کند

به گزارش دارانیوزبه نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، شهرام دبیری در صحن علنی شورای اسلامی شهر تبریز با تقدیر از اقدام و ابتکار ارزنده شهردار تبریز در برگزاری هفته نکوداشت اظهار کرد: باید از نجفی شهردار تبریز تقدیر بنماییم زیرا شاهد بودیم که توصیه‌های اعضای شورا به شهرداری و مسائلی که اعضای شورا مطرح