مدیران استانی در مورد بودجه دایه مهربانتر از مادر شده اند

مدیران استانی در مورد بودجه دایه مهربانتر از مادر شده اند

به گزارش داراخبر،محمد حسن نژاد در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تدوین سند تدبیر توسعه استان گفت: نفس تدوین این سند ایده خوبی بوده ولی باید اذعان کرد که کار جدیدی محسوب نمی شود و البته آینده محور نیست، ما برنامه ای برای آینده نداریم. وی خاطرنشان کرد: از این نظر که سند تدبیر