شهید بیضایی: اگر دعوت‌کننده زینب (س) باشد، سلام بر شهادت

شهید بیضایی: اگر دعوت‌کننده زینب (س) باشد، سلام بر شهادت

دارانیوز:احمد رضا بیضایی می‌گوید:یکی از دوستان شهید جمله‌‌ای عربی را برایم پیامک کرده بود و اولش نوشته بود: این سخنی از محمودرضاست. آن جمله این بود: «اذا کان المنادی زینب (س) فأهلا بالشهاده». یعنی: «اگر دعوت کننده زینب (س) باشد، سلام بر شهادت»