در صورت اتمام بحث مذاکرات هسته ای، دشمن در عرصه دیگری سنگ اندازی خواهد کرد

در صورت اتمام بحث مذاکرات هسته ای، دشمن در عرصه دیگری سنگ اندازی خواهد کرد

به گزارش داراخبر سرهنگ جواد قهرمانزاده در این جلسه ضمن تبریک و گرامیداشت پیشاپیش هفته مقاومت گفت: ماموریت بسیج از اول تشکیل در جهت مقابله با انواع تهدیدات از جمله تهدیدات فرهنگی بوده است و هم اینک نیز حضور در این جبهه ادامه دارد. وی با اشاره به اینکه دشمن از ارائه یک مدل حکومتی اسلامی