خانم مولاوردی! در کمیسیون مقام زن از استان سیستان و بلوچستان می‌گویید یا از حقوق شهدای منا؟

خانم مولاوردی! در کمیسیون مقام زن از استان سیستان و بلوچستان می‌گویید یا از حقوق شهدای منا؟

داراخبر،شصتمین کمیسیون مقام زن از ۲۴ اسفند کار خود را آغاز می‌کند، در حالیکه هنوز مشخص نیست در این کمیسیون چه گزارشی از سوی معاون امور زنان رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد و باید دید آیا خانم معاون در دفاع از حقوق خانواده شهدای مکه و منا صحبتی خواهد داشت یا ترجیح می‌دهد باز هم از خشونت علیه زنان بگوید.