انتصاب مختار سیفی به سمت معاون عرب باغی

انتصاب مختار سیفی به سمت معاون عرب باغی

به گزارش دارانیوز، طی حکمی از سوی مدیرعامل منطقه آزاد ارس، مختار سیفی معاون اداری مالی شد. سیفی از فرماندهان سپاه و آخرین فرماندار جلفا در دولت قبل بود که در چند ماه گذشته به عنوان مشاور عرب باغی در منطقه آزاد ارس مشغول  فعالیت بود. قبل از این پارسا معاون اداری مالی ارس بود. گزارش دارانیوز