تنیسورهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خوش درخشیدند
رقابت‌های تنیس روی میزکارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران؛

تنیسورهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خوش درخشیدند

مقام سوم مسابقات تنیس روی میز کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران که در منطقه زنجان برگزار شد به ولی اله فتوحیان از کارکنان منطقه آذربایجان شرقی رسید.