مرند در بوته فراموشی/ تاریخ شش هزار ساله‌ای که زیر بتن دفن می شود

مرند در بوته فراموشی/ تاریخ شش هزار ساله‌ای که زیر بتن دفن می شود

به گزارش داراخبر،به‌راستی آیا ارزش‌ها و نشانه های بازمانده از گذشته های ما در آینه امروز میراث کهن و تاریخی‌مان قابلیت خواندن دارند؟ امروز در این آینه چه داریم؟ آیا تصویر گذشته در آینه به‌خوبی نمایان است؟ آیا متولی آن حافظ این گنج بوده است؟ آیا کارش را به‌درستی انجام می‌دهد؟ این‌ها سؤالاتی هست که