مبالغ تا سقف ۱۵ میلیون تومان از روزچهارشنبه قابل برداشت خواهد بود

مبالغ تا سقف ۱۵ میلیون تومان از روزچهارشنبه قابل برداشت خواهد بود

به گزارش  دارانیوز، دکتر حسن نژاد در گفتگویی گفت:  سپرده گذاران ومشتریان تعاونی اعتباری فرهنگیان و شفا مهر می توانند جهت دریافت کارت ، دفترچه حساب و دریافت مبالغ تا سقف ۱۵ میلیون تومان به شعبات مورد نظر این موسسات از فردا روز چهارشنبه مراجعه نمایند . عضو  ناظر شورای پول و اعتبار  در بانک مرکزی در ادامه افزود: