محفل ادبی صبح با یاد شهدای نارداران برگزار می شود

محفل ادبی صبح با یاد شهدای نارداران برگزار می شود

به گزارش داراخبر،این محفل ادبی که با حضور شاعران تبریز و مهمانانی از دیگر شهرهای آذربایجان برگزار خواهد شد، روز سه شنبه ۱۵دی ماه از ساعت ۱۵ در پاتوق کتاب واقع در خیابان آزادی نرسیده به آبرسان جمع مسجد طوبی برگزار خواهد شد. شرکت در این محفل برای عموم آزاد است.