در راه خدمت به مردم ازشایعه نمی ترسم

در راه خدمت به مردم ازشایعه نمی ترسم

به گزارش دارانیوز، سید رضا هاشمی شهردار مرند در نشست خبری خود گفت: تا زمانی جان در بدن دارم در خدمت به مردم کوتاهی نکرده و نخواهم کرد من روزی که این مسئولیت را قبول کردم خودرا آماده هرگونه تهمت ،افترا و شایعه بر علیه خود کرده بودم چرا که آمده ام تا با فاسدین