بهره‌برداری از هفت تقاطع غیرهمسطح تا پایان سال جاری

بهره‌برداری از هفت تقاطع غیرهمسطح تا پایان سال جاری

به گزارش دارانیوز ، محبوب عبدالله پور با مقایسه روند اجرایی پروژه های عمرانی شهرداری با برنامه های عمرانی سایر دستگاه ها خاطرنشان کرد: پروژه‌های عمران و راهسازی متعلق به سایر دستگاه های اجرایی، در بیرون از شهر اجرا شده و مشکل خاصی از نظر تلاقی با حریم سایر دستگاه های خدماتی ندارند؛  این در صورتی