تنش آبی در ۸۰۰ شهر کشور
معاونت فنی و مهندسی آبفای کشور؛

تنش آبی در ۸۰۰ شهر کشور

معاونت فنی و مهندسی آبفای کشور با بیان اینکه اکنون در ۸۰۰ شهر کشور با تنش آبی مواجه هستیم، گفت: دولت سیزدهم برای کاهش تنش آبی با اجرای طرح های در دست اقدام قدم های اساسی بردارد.

بنیاد مفاخر آذربایجان آغاز به کار کرد

بنیاد مفاخر آذربایجان آغاز به کار کرد

دارانیوز:رییس شورای استان در جلسه ای که به منظور تصویب آغاز به کار بنیاد مفاخر آذربایجان تشکیل شده بود گفت:بنیاد مفاخر آذربایجان به عنوان یک پایلوت متمرکز و ثابت جهت پیگیری مستمرامور مرتبط با مفاخر و نخبگان فرهنگی،علمی ،دینی، اجتماعی و ورزشی آذربایجان به صورت جامع و کامل کار خود را آغاز خواهد کرد.