مرگ دختر 18 ساله تبریزی‌ در چراغ خاموش رسانه‌ها

مرگ دختر 18 ساله تبریزی‌ در چراغ خاموش رسانه‌ها

به گزارش دارانیوز به نقل از فارس،  هر چند حالا بیش از 10 روز از مرگ فاجعه‌بار مهناز زیر بلوک بتنی شهرداری تبریز گذشته ولی هر قدر هم که مدیران این موضوع را فراموش کرده باشند، هنوز هم رد خون سرخ دختری جوان در آسفالت پیاده‌روی خیابان شریعتی، داغ آن ظهر خرداد را تازه نگه