اکبر ناصری آذر معاون آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد جلفا شد

اکبر ناصری آذر معاون آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد جلفا شد

دکتر محمدحسین صادقی زالی رییس دانشگاه آزاد واحد بین المللی جلفا طی حکمی دکتر اکبر ناصری آذر را به سمت معاونت آموزشی، دانشجویی، فرهنگی دانشگاه آزاد واحد بین المللی جلفا منصوب کرد. به گزارش داراخبر، دکتر ناصری آذر سابقه دو دوره معاونت آموزشی دانشگاه آزاد واحد مرند را بر عهده داشته است. ناصری آذر از اساتید