بازگشایی جاده بین دو شهرستان شبستر و مرند به توسعه اقتصادی منطقه کمک می‌کند
نماینده آذربایجان شرقی در شورای عالی استان‌ها: 

 بازگشایی جاده بین دو شهرستان شبستر و مرند به توسعه اقتصادی منطقه کمک می‌کند

مفضفی با بیان اینکه بازگشایی مسیر شبستر و مرند به توسعه اقتصادی منطقه کمک می‌کند، گفت: این مسیر فاصله دو استان آذربایجان شرقی و غربی را از 110 کیلومتر به 20 کیلومتر کاهش می‌دهد و در مصرف سوخت صرفه جویی می‌کند.