راه یابی تیم گلین قیه به مسابقات مینی فوتبال به دور یک هشتم نهایی مسابقات قهرمانی کشور جام پرچم
صعود مقتدرانه نماینده آذربایجان شرقی در مینی فوتبال قهرمانی دختران کشور به یک هشتم نهایی

راه یابی تیم گلین قیه به مسابقات مینی فوتبال به دور یک هشتم نهایی مسابقات قهرمانی کشور جام پرچم

تیم دختران گلین قیه مرند پس از صعود مقتدرانه برابر تیم های هرمزگان ،کرمانشاه و خوزستان به یک هشتم نهایی مینی فوتبال قهرمانی کشور جام پرچم راه یافت.