با تمام توان از صنعت چرم و کفش حمایت می‌کنیم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:

با تمام توان از صنعت چرم و کفش حمایت می‌کنیم

معاون امور هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پیشینه درخشان استان در حوزه چرم اعلام کرد مدیریت ارشد استان با تمام توان از این صنعت حمایت می‌کند.