روند پرونده ضرب و شتم یک زن در بانک ملی صوفیان

روند پرونده ضرب و شتم یک زن در بانک ملی صوفیان

به گزارش دارانیوز، حسن سعیدی‌اصل امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در تبریز اظهار کرد: به دلیل عدم رعایت تکریم مشتریان و رفتار نامناسب، با این فرد برخورد شده و هم اکنون از لحاظ ارتقا شغلی شامل حدود پنج سال عقب‌گرد شده است. وی با اشاره به جزئیات این ماجرا گفت: حدود چند روز پیش زنی با