پیگیری آمبولانس تا امدادرسانی به مصدوم
از خبرنگاری تا امدادگری

پیگیری آمبولانس تا امدادرسانی به مصدوم

عصر امروز چهارشنبه بدنبال تصادف خودروی پراید با عابر پیاده در مسیر بی آر تی سرچشمه تبریز خبرنگار داراخبر سریع با روابط عمومی اورژانس تماس گرفته و پیگیر آمبولانس شد و بعد از رسیدن اورژانس با پیشنهاد حمل اصولی مصدوم، با اورژانس تبریز همکاری کرده و حادثه دیده را با کارشناسان اورژانس به داخل کابین آمبولانس انتقال داد.