شش دستگاه اتوبوس بازسازی شده به چرخه حمل و نقل درون شهری اضافه شد

شش دستگاه اتوبوس بازسازی شده به چرخه حمل و نقل درون شهری اضافه شد

به گزارش داراخبر،بهرام عاقلی مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگاران اضافه شدن ۶ دستگاه اتوبوس بازسازی و نوسازی شده به چرخه حمل و نقل عمومی درون شهری خبر داد و گفت: با برنامه ریزیهای انجام گرفته و در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه حمل و نقل عمومی،