اجرای همایش علمی جبار باغچه‌بان در مرند
در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد مرند

اجرای همایش علمی جبار باغچه‌بان در مرند

با حضور مدیر کل هنرهای نمایشی، چهره‌های علمی و هنری کشور، همایش علمی جبار باغچه‌بان در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد مرند برگزار شد.