ششمین همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در مرند برگزار می‌شود

ششمین همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در مرند برگزار می‌شود

به گزارش دارانیوز:رضا ابراهیمی دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) شهرستان مرند در گفتگویی اظهار کرد: همایش شیر‌خوارگان حسینی برای ششمین سال متوالی و همزمان با سراسر کشور در شهرستان مرند برگزار می‌شود. وی با بیان اینکه این مراسم در سال جاری به همت مجمع جهانی حضرت علی اصغر (علیه السلام)شهرستان مرند و هیئت