آیا انتخاب فرزند برومندتان به عنوان رئیس هم جزء برنامه های انتخاباتی بود ؟

آیا انتخاب فرزند برومندتان به عنوان رئیس هم جزء برنامه های انتخاباتی بود ؟

به گزارش داراخبر،علی امامعلیزاده-اکنون نزدیک به یکسال از انتخابات ششمین دوره پارلمان محلی می گذرد از میان نامزدهای انتخاباتی شما ، توانستید که در مارتنی نه چندان سخت به عنوان نفر اول وارد پارلمان مرند شوید .حال زمانش رسیده که نگاهی کوتاه به شعار های انتخاباتی تان داشته باشیم . جناب حق جو اکنون که