جشنواره فیلم مقاومت در شهرستان شبستربرگزار می شود

جشنواره فیلم مقاومت در شهرستان شبستربرگزار می شود

به گزارش دارانیوز :فرمانده سپاه ناحیه شبستر در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان شبستر، فرهنگ سازی وایجاد بسترهای فکری واجتماعی درجهت نشر وترویج فرهنگ مقاومت ودفاع مقدس را از رسالتهای لاینفک هنرمندان بسیجی دانست وگفت: امرور بی شک درسطح گسترده جهانی تفکر پایداری ومقاومت بعنوان منشاء خیزش ها و رویش های انقلابی ومدیریت جهادی