مراسم عمامه گذاری طلبه های شهرستان مرند در مسجد قیام برگزار شد

مراسم عمامه گذاری طلبه های شهرستان مرند در مسجد قیام برگزار شد

به گزارش داراخبر،حجت الاسلام تقوی رئیس سیاستگذاری ائمه جمعه کشور شامگاه روز دوشنبه در مراسم عمامه گذاری طلبه های شهرستان مرند که درمسجد قیام این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت:این گونه مجالس، مجالس بسیار گرامی وعزیزی هستند چرا که برپایه واساس علم، حوزه وطلبه شکل گرفته است. وی ادامه داد: نقش روحانیت در دنیای امروز