عقب‌نشینی رئیس جمهور با اعتراض چند نماینده

عقب‌نشینی رئیس جمهور با اعتراض چند نماینده

به گزارش دارانیوز، عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب در سخنانی در بنیاد امور ایرانیان، مطالب مهمی را درباره وضعیت فعلی و آینده آب مطرح کرد. وی در بخشی از سخنان خود به موضوع دریاچه ارومیه پرداخت که بخاطر اهمیت موضوع بخش هایی از سخنان وی را در ادامه اورده ایم.