انجام مشاوره‌های ژنتیکی سبب کاهش احتمال تولد کودک معلول می‌شود

انجام مشاوره‌های ژنتیکی سبب کاهش احتمال تولد کودک معلول می‌شود

به گزارش داراخبر،احمد ظهیرنیا عصر سه شنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان با اشاره ای به طرح بررسی انجام مشاوره ژنتیکی و آزمایشات مرتبط پیش از ازدواج گفت: این بنیاد تحت حمایت بهزیستی بوده و اعضای آن را اساتید دانشگاه ها تشکیل می دهند که پیگیری مسائل و بیماری های ژنتیکی  برعهده این