مشاور مطبوعاتی فرماندار ویژه شهرستان مرند استعفا کرد

مشاور مطبوعاتی فرماندار ویژه شهرستان مرند استعفا کرد

به گزارش داراخبر،در فاصله چند روز مانده به موفقیت دولت تدبیر و امید در عرصه دیپلماسی ، مهرداد طهمورثی مشاور مطبوعاتی تقی کرمی پس از همراهی ۱۵ ماهه معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند  از سمت خود استعفا کرد. براساس این گزارش متن استعفای مهرداد طهمورثی فعال مطبوعاتی بدین شرح می باشد : معاونت محترم استاندار