درخشش فیلمساز مرندی
افتخاری دیگر برای مرند

درخشش فیلمساز مرندی

فیلم کوتاه " تایماز " به کارگردانی مریم اصغری دستجرد در دومین حضور بین المللی خود، فینالیست ششمین جشنواره سیرت ترکیه شد.