اسرار آرامگاهی در دل پارک شقایق تبریز
روایتی عجیب اما واقعی از قبری وسط پارک

اسرار آرامگاهی در دل پارک شقایق تبریز

۲۵ سال پیش هنگامی که شهرداری  تبریز مشغول گودبرداری و زیرسازی "پارک بوستان شقایق" فعلی بود به قبری برخورد می کند. پس از چند بار نزدیک شدن بولدوزر به قبر بطور سحرآمیزی خاموش می شود تا بار آخر که بولدوزر آتش میگیرد.