قتل دردناک پدر بخاطر ازدواج با زن مطلقه
جوان تبریزی تسلیم هوس شد

قتل دردناک پدر بخاطر ازدواج با زن مطلقه

پسری 31 ساله که به دلیل اختلاف با پدر خود بر سر ازدواجش، وی را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود، در شعبه اول دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی به قصاص محکوم شد.