جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر باید به بهترین نحو برگزار شود

جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر باید به بهترین نحو برگزار شود

به گزارش دارانیوز،سردار حسن استوارآذر روز یک شنبه درجلسه ستاد هماهنگی برگزاری این جشنواره اظهار کرد: باید با تامین زیرساخت ها و ایجاد امکانات مناسب، به دنبال کیفی تر شدن برنامه های این جشنواره باشیم. وی در خصوص تغییر مکان این جشنواره از منطقه قره قیه به قشلاق هارنا افزود: مزایای محل جدید از قبیل