مرغ در دولت تدبیر گران نشده است

مرغ در دولت تدبیر گران نشده است

دارانیوز:با افزایش قیمت مرغ به کیلوی بیش از ۷هزار تومان برای اولین‌بار یک مقام رسمی دولت و در جایگاه وزیر از مردم خواسته که به گرانفروش‌ها با نخریدن، “نه” بگویند.