پایه سنوات کارگران ۲ برابر شد

پایه سنوات کارگران ۲ برابر شد

به گزارش دارانیوز:محمدرضا بقائیان از نتایج نشست امروز شورای عالی کار خبر داد و گفت: در این نشست افزایش پایه سنواتی سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار به ۲ برابر صورتجلسه و به تصویب رسید که از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد. عضو شورای عالی کار اظهارداشت: البته این صورتجلسه به دلیل برخی