شهرستان مرند می تواند به قطب کشاورزی استان تبدیل شود

شهرستان مرند می تواند به قطب کشاورزی استان تبدیل شود

به گزارش داراخبر،نخستین جشنواره پسته شهرستان مرند با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند ، حسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی ، مهری ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان ، محمدزاده مشاور استاندار و سرپرست معاونت اقتصادی و امور بین الملل ، ساعی مدیرکل بحران در محل سالن ورزشی