مدیر یکی از شعبات بانک قرض الحسنه رسالت دستگیر شد

مدیر یکی از شعبات بانک قرض الحسنه رسالت دستگیر شد

به گزارش خبرنگارداراخبر ، مدیر یکی از شعبات بانک قرض الحسنه رسالت شهرستان مرند براساس شنیده ها بعداز تخلف مالی تقریبا به مبلغ ۱۴میلیارد ریال از شعبه متواری شده بودروز پنج شنبه در تبریز دستگیر شد. براین اساس برای صحت وسقم این مسئله پیگیر موضوع شده و دراین رابطه فرماندار شهرستان مرند به خبرنگار داراخبر