شهریار از خان ننه تا همای رحمت/ غفلت از بعد دینی آثار بهجت تبریزی

شهریار از خان ننه تا همای رحمت/ غفلت از بعد دینی آثار بهجت تبریزی

به گزارش داراخبر،از دور که می‌نگری، شاید در باورت هم نگنجد که اینجا ۴۰۰ شاعر و ادیب، آرام بر روی خاک محله سرخاب تبریز خفته‌اند، شعرایی که هرکدام در جای خود می‌توانند عنصر ادب و فرهنگ یک ملت باشند، شعرایی که نام هرکدام وزنه سنگینی در تاریخ ادبیات کشور محسوب می‌شود. وارد مقبره الشعرا تبریز