علم‌ها سخن می‌گویند/ حاجت‌خواهی علمداران در عاشورا

علم‌ها سخن می‌گویند/ حاجت‌خواهی علمداران در عاشورا

به گزارش داراخبر،علم یکی از لوازم جنگ بوده است. در متون تاریخی و فرهنگ های لغت «توغ» یا «توق» و یا «طوق» به معنی علم می‌باشد، این کلمه واژه‌ای ترکی و به معنای بیرق و علم است و لذا علم علامت سپاه و عامل اتحاد و انسجام لشکریان بوده است. اما در گوشه‌ای از سرزمین